Безкоровайний В. С.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 620.179.14
С. 66-75
Мова Рос.
Бібл. 4 назв.

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НАМАГНИЧЕНОГО ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ МЕТАЛУ

Безкоровайний В. С., Лівцов Ю. В., Тарасенко О. В., Яковенко В. В.
Розглянуті особливості деталей, що підлягають накатці та конструкція магнітної системи датчика контролю структури поверхневого шару металу. Визначена необхідність розробки методів і приладів для проведення якісних вимірювань параметрів поверхневого накатаного шару металу колісної осі. Запропоновано дві математичні моделі векторного поля намагніченості в контрольованій осі колісної пари рухомого складу й в магнітопроводі датчика. Одна модель призначена для розрахунку й аналізу плоскопаралельного поля в двошаровому феромагнітному матеріалі й в осерді П-образного намагнічуючого пристрою, друга – для аналізу тривимірного магнітного поля. Задачі з розрахунку полів розв’язуються за допомогою чисельного рішення інтегральних векторних рівнянь. Наведено аналітичні залежності для розрахунку коефіцієнтів систем алгебраїчних рівнянь. Запропоновано формули для розрахунку напруженості поля, що створюється котушками зі струмом.
Ключові слова: намагнічення, котушка, інтегральне рівняння, датчик.