Бобер В. А.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.333
С. 51-56
Мова Рос.
Бібл. 15 назв.

БЕЗКОНТАКТНИЙ АСИНХРОНІЗОВАНИЙ ГЕНЕРАТОР ПРИ КОМБІНОВАНОМУ КЕРУВАННІ ЗБУДЖЕННЯМ

О. М. Галіновський, В. А. Бобер
Наведено результати досліджень математичної моделі безконтактного асинхронізованого генератора з каскадним багатофазним електромашинним збудником і безпосереднім перетворювачем частоти з природною комутацією та модульованою вхідною напругою при роботі генератора з інфранизькою частотою збудження та управлінні збудженням по ланцюгу збудження збудника й куту керування тиристорами.
Ключові слова: асинхронізований, генератор, збудник, перетворювач, комбінований.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.333
С. 56-61
Мова Рос.
Бібл. 12 назв.

РЕЖИМИ РОБОТИ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЧАСТОТИ В БЕЗКОНТАКТНИХ АСИНХРОНІЗОВАНИХ МАШИНАХ З ІНФРАНИЗЬКИМИ ЧАСТОТАМИ ЗБУДЖЕННЯ

О. М. Галіновський, В. А. Бобер, Є. М. Дубчак
Проведено аналіз роботи обертових перетворювачів частоти в безконтактних асинхронізованих машинах при роботі з інфранизькими частотами збудження та швидкості обертання валу вищої та нижчої за синхронну. Встановлено, що перетворювачі частоти асинхронізованих двигунів і генераторів працюють у режимах видачі активних і реактивних потужностей, а перетворювачі частоти компенсаторів можуть працювати в режимах видачі та споживання реактивної потужності. Приведено почасові діаграми напруг і струмів роторів асинхронізованого генератора та компенсатора, одержаних за результатами розрахунків математичної моделі асинхронізованої машини при роботі з позитивним і негативним ковзанням.
Ключові слова: асинхронізований, генератор, двигун, компенсатор, перетворювач.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.313.332

С.    474-479

Мова  Рос.

Бібл.12 назв.

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МАШИНИ ЗМІННОГО СТРУМУ

В. А. Бобер

Розроблено спеціальну математичну модель електричної машини змінного струму, яка придатна для дослідження машин зі змінними параметрами у динамічних режимах з високою точністю. Порівняно результати розрахунків пуску асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором за розробленою та відомою моделями. Математична модель електричної машини легко адаптується в складні моделі електромеханічних та електромашинно-вентильних систем.

Ключові слова: математична модель, асинхронний, двигун.