Бодсон М.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.3
С. 70-77
Мова Англ.
Бібл. 32 назв.

ГЕНЕРУВАННЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ АСИНХРОННИХ ГЕНЕРАТОРІВ ІЗ САМОЗБУДЖЕННЯМ

Кіселичник О. І., Вонг Дж., Бодсон М., Пушкар М. В.
Способи керування напругою асинхронних генераторів із самозбудженням можуть бути використані для максимізації потужності окремих застосувань, що не мають жорстких вимог щодо генерованої частоти та напруги. Основною проблемою розробки таких систем є відсутність відповідних теоретичних основ. У роботі розглядається підхід щодо максимізації генерованої потужності асинхронних генераторів із самозбудженням. Отримуються вирази для статичної потужності генератора й границь самозбудження. Оскільки аналітичне дослідження залежності потужності від ємності конденсаторів та провідності навантаження на екстремум виявляється неможливим, то застосовується числовий метод, який включає побудову тривимірних розрахункових і двовимірних експериментальних характеристик, що доводять існування точки глобального максимуму потужності в межах границі самозбудження для відповідної швидкості, побудованої в площині ємність–провідність навантаження. Таким чином, даний метод дозволяє врахувати всі можливі робочі точки генератора для даної швидкості. Дискутується питання реалізації алгоритмів пошуку точки максимуму потужності.
Ключові слова: асинхронний генератор, самозбудження, максимальна вихідна потужність, статичні характеристики потужності.