Богатирьов К. М.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313
С. 205-209
Мова Рос.
Бібл. 13 назв.

АНАЛІТИЧНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ РІВНЯННЯ НАГРІВАННЯ СТРИЖНІВ СИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ДЛЯ СИСТЕМИ КЕРОВАНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ

Є. В. Носач, О. П. Чорний, К. М. Богатирьов, Бердай Абдельмажід
Виконано аналіз процесів нагрівання стрижнів пускової обмотки синхронних двигунів. Синтезовано математичну модель, використання якої дозволяє досліджувати характер адіабатного нагрівання, в тому числі при природному й примусовому відводі тепла від стрижнів пускової обмотки. На основі дослідження характеру зміни струму в стрижнях при пуску синхронного двигуна запропоновано рівняння для врахування втрат. Спільне розв’язання рівняння для втрат і диференціального рівняння нагрівання дозволяє знайти аналітичне рішення, яке описує характер нагрівання стрижнів при пуску. В отриманому рішенні рівняння нагрівання враховується як природний, так і примусовий відвід тепла. Отримані рівняння зміни продуктивності вентилятора охолодження у функції температури можуть бути покладені в основу побудови системи керованого охолодження.
Ключові слова: електропривод, синхронний двигун, нагрівання стрижнів, система охолодження.