Богодист К. П.

Белевцов Я. Є., Богодист К. П.

Оцінка енергетичної ефективності електроспоживання ПАТ «АвтоКрАЗ»

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 200–201.

Проведено попередній енергоаудит підприємства. Запропоновані основні заходи для підвищення  ефективності використання енергоресурсів в умовах підприємства, проведено їх економічну оцінку.