Бойко А. О.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   62-83:621.313

С.    205-208

Мова  Укр.

Бібл.2 назв.

ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ПАСАЖИРСЬКОГО ЛІФТУ З ДВОШВИДКІСНИМ АСИНХРОННИМ ДВИГУНОМ

О. А. Андрющенко, А. О. Бойко, А. В. Бібік, О. Б. Бабійчук

Представлено результати дослідження якості електромеханічного перетворення енергії в механізмі пасажирського ліфту з двошвидкісним асинхронним двигуном методом математичного моделювання. Враховано змінні параметри схеми заміщення при роботі асинхронного двигуна на високій і низькій швидкостях, змінне значення коефіцієнта корисної дії редуктора, завантаженість кабіни, напрям та реальну структуру циклу руху ліфту. Наведено діаграми складових потужностей усталеного руху підйому номінального вантажу та складових енергії для циклу переміщення кабіни з різним навантаженням на один поверх. Результати моделювання підтверджуються експериментальними даними.

Ключові слова: ліфт, редуктор, асинхронний двигун, енергетичні діаграми.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.313.3; 62-83

С.    569-571

Мова  Укр.

Бібл.1 назв.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА, ЩО ПРАЦЮЄ ЗІ ЗМІННОЮ ЧАСТОТОЮ ОБЕРТАННЯ

О. О. Бересан, А. О. Бойко, С. М. Радімов

Наведено результати ідентифікації параметрів синхронного генератора, призначеного для роботи зі змін-ною частотою обертання. Досліджено характеристики холостого ходу й навантаження. Обробка експеримен-тальних характеристик дозволила визначити параметри генератора, необхідні при побудові автоматизованої станції випробування таких генераторів. Встановлений вплив навантаження на зміну форми і гармонійного складу напруги генератора змусив внести корективи до традиційної структури системи керування випробува-льної станції.

Ключові слова: генератор, параметри, характеристики, гармонійний склад.