Бойко С. М.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.311.4.031
С. 110-112
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

ВИБІР ПОТУЖНОСТЕЙ ВІТРОГЕНЕРАТОРНИХ МІНІЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ З УРАХУВАННЯМ ЇХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ ВИРОБОК ШАХТ

О. М. Сінчук, С. М. Бойко
Досліджено можливі потужності вітрогенераторів з різними типами вітрових коліс у підземних виробках шахт. Проаналізовано дані щодо роботи ортогональної вітроустановки за шахтних умов. Обґрунтовано застосування для шахт вітрогенераторів з вертикальною віссю обертання. Доведено, що найбільш ефективними з розглянутих типів вітрогенераторів для умов шахт є використання вітрогенераторів з вертикальною віссю обертання. Розраховано очікувану потужність вітрових мініелектростанцій для підземних гірничих виробок 0,5–4 кВт, що дозволить забезпечити живлення освітлення всієї шахти.
Ключові слова: електропостачання, електричні установки, вітрогенератор, альтернативні джерела енергії.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.311.4.031
С. 101-103
Мова Укр.
Бібл. 7 назв.

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІТРОГЕНЕРАТОРІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ВІДВАЛАХ КАР’ЄРІВ

С. М. Бойко, Є. П. Карлик, А. А. Петриченко, С. В. Рибинський
Досліджено можливість розташування та використання вітрогенераторів для виробництва електричної енергії на відвалах кар’єрів. Проаналізовано дані щодо швидкостей повітря та рентабельності його використання. Обгрунтовано застосування вітрогенераторів для умов кар’єрів. Розглянуто можливість використання отриманої електричної енергії для потреб освітлення кар’єру та рекуперації електричної енергії до мережі.
Ключові слова: система електропостачання, електричні установки, альтернативні джерела енергії, кар’єрний відвал, вітрогенератор.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.313

С.    594-596

Мова  Укр.

Бібл.7 назв.    

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ПОНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ

С. М. Бойко, Є. П. Карлик, І. О. Сінчук, Р. А. Пархоменко, О. А. Удовенко, В. М. Будніков

Підкреслено актуальність питання про посилення вивчення проблем використання поновлюваних джерел електричної енергії. Розглянуто розроблену структуру лабораторного стенду для дослідження роботи різних видів відновлюваних джерел живлення. Вказано основні вузли й технічні особливості лабораторного стенду. Досліджено роботу транзисторних ключів з метою відбору максимальної потужності при паралельній роботі декількох джерел енергії.

Ключові слова: електропостачання, електротехнологічні установки, альтернативні джерела енергії, вимірювальний блок.