Бойко С. М.

УДК 621.316.11
С. 21
Мова Укр.

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ КОМПЛЕКС ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ АВТОНОМНОГО ЖИВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОПРИЙМАЧІВ ШАХТ ТА РУДНИКІВ

Бойко С. М.
В дисертаційній роботі обґрунтовано та запропоновано нове вирішення актуальної наукової задачі розроблення електромеханічного комплексу підземної вітроенергетичної електростанції з адаптивним регулюванням стабілізованого рівня напруги та використанням енергії вентиляційних потоків залізорудних шахт. Дисертаційну роботу присвячено розробленню наукових положень щодо створення енергоефективної систем автономного електропостачання електричних приймачів шахт і рудників, переважно мереж аварійного освітлення, шляхом використання для генерування електричної енергії частини енергії вентиляційного потоку підземних виробок залізорудних шахт. З метою найбільш ефективного перетворення частини енергії повітряних вентиляційних потоків в електричну енергію вперше обґрунтовано та запропоновано спосіб розташування вітроенергетичної установки на шахтному горизонті та розроблено нову структуру енергоефективного вітроколеса, доповненого повітровідбивачем. Розроблено закон і систему керування ємнісним струмом асинхронного генератора вітрового електротехнічного комплексу. Вдосконалено математичну модель системи керування вітровим електротехнічним комплексом з вертикальною віссю обертання вітрового колеса із застосуванням теорії нечітких множин, що дозволяє покращити якість електричної енергії, отримуваної з допомогою ЕМК ВЕУ.
Ключові слова: електромеханічний комплекс, енергоефективність, вітроенергетична установка, автономна система живлення електромережі, енергозберігаючі заходи.
[Бойко С. М. Електромеханічний комплекс вітроенергетичної установки автономного живлення електроприймачів шахт та рудників: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.09.03 – «Електротехнічні комплекси та системи» / С.М. Бойко. – Вінниця, 2014. – 21 с.]

Захист відбувся 25 вересня 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 Вінницького національного технічного університету за адресою: ауд. 210, ГНК, Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021.
З дисертацією можна ознайомитись ву бібліотеці Вінницького національного технічного університету за адресою: Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця,21021.