Бондаренко О. О.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.365.6, 621.314.263

С.    454-455

Мова  Укр.

Бібл.3 назв.

СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ ІНДУКЦІЙНО-ДУГОВОГО СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

М. Л. Антонов, Ю. Е. Пачколін, О. О. Бондаренко

Описано запропоновані системи живлення індукційно-дугового сталеплавильного комплексу на основі автономних інверторів напруги та широтно-імпульсних перетворювачів з використанням силових напівпровідникових модулів. Розроблено методи керування перетворювачами частоти на різних етапах плавлення металу. Запропоновано способи ідентифікації та керування електричними дугами при обриві однієї з них.

Ключові слова: сталеплавильний комплекс, індукційно-дугове перетворення енергії.