Бондаренко С. М.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   62. 83 

С.    625-627

Мова  Рос.

Бібл.2 назв.

ЕКОНОМІЧНІСТЬ РЕКОНСТРУКЦІЇ ГОЛОВНИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ СТАНІВ ХОЛОДНОЇ ПРОКАТКИ

С. М. Бондаренко, Л. Г. Лімонов, А. Ю. Малахова, В. П. Моргуліс

Найбільш економічним засобом реконструкції електроприводів великої потужності, побудованих за схемою «генератор–двигун», є реконструкція систем збудження цих електроприводів, яка дозволяє з мінімальними затратами суттєво покращити статичні й динамічні показники та експлуатаційну надійність промислового агрегату. Застосовані рішення й технічні засоби можуть бути використані при реконструкції головних приводів станів холодної прокатки, а також при реконструкції різних електроприводів за системою «генератор–двигун» великої потужності, встановлених на інших промислових об’єктах.

Ключові слова: реконструкція, електропривод, тиристорний збуджувач.