Бондаревський С. Л.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 517.958:537.812
С. 31-36
Мова Рос.
Бібл. 12 назв.

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПОЛІГРАДІЄНТНОЇ МАГНІТНОЇ СЕПАРАЦІЇ

С. Т. Толмачов, С. Л. Бондаревський
Розглянуто питання аналізу силових полів магнітних сепараторів. Проаналізовано основні фактори, що визначають формування структури силового поля фільтр-матриць поліградієнтних сепараторів. Виконано аналіз впливу характерних розмірів елементів фільтра і часток, що сепаруються, на вилучальну здатність сепаратора. Обговорюються також деякі питання підвищення точності розрахунку силових характеристик поля.
Ключові слова: поліградієнтна сепарація, силове поле, матриця.