Борисова А. О.

Інженерні та освітні технології

УДК 37.032
С. 26-33
Мова Укр.
Бібл. 1 назв.

АНАЛІЗ СТАНУ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ ТА РІВНІ ЇЇ СФОРМОВАНОСТІ

Борисова А. О.
В роботі представлена частина результатів та їх аналіз експериментального дослідження формування методичної компетентності майбутніх викладачів в умовах магістратури спеціальності «Педагогіка вищої школи». Відповідно визначеним компонентам методичної компетентності як інтегративної властивості особистості, виділено чотири основні ознаки сформованості зазначеної здатності у майбутніх викладачів: інформаційно-змістовий критерій; мотиваційно-ціннісний критерій; операційно-технологічний критерій; самоосвітній критерій. По кожному критерію визначено сукупність показників, які використовувалися при діагностиці сформованості досліджуваної властивості у майбутніх викладачів.
Ключові слова: методична компетентність, аналіз, рівні, формування, магістрант.