Бранспіз Ю. А.

УДК 159.9:658.012.32
ISBN 978-966-575-194-6
С. 224
Мова Рос.

МАГНІТНІ СЕПАРАТОРИ. ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ

М. В. Загірняк, Ю. А. Бранспіз, І. О. Шведчикова
У монографії розглянуто теоретичні та практичні аспекти удосконалення конструкцій і методів розрахунку магнітних сепараторів. Проведено системний аналіз відомих конструкцій магнітних сепараторів з використанням результатів історичних та патентно-інформаційних досліджень. Запропоновано нові методологічні інструменти для вирішення завдань пошукового проектування. Виконано направлений синтез нових структурних магнітних сепараторів з використанням закону гомологічних рядів. Показано різноманітність існуючих в інженерній практиці підходів до вирішення задач розрахунку магнітних сепараторів.
Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються розробкою магнітних сепараторів, а також може бути корисна для студентів таі аспірантів відповідних спеціальностей.
[Загирняк М. В. Магнитные сепараторы. Проблемы проектирования / М. В. Загирняк, Ю. А. Бранспиз, И. А. Шведчикова. – Монография; Под общей ред. М. В. Загирняка. – К.: Техніка, 2011. –
224 с. – ISBN 978-966-575-194-6. – русс.]

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313-71
С. 57-60
Мова Рос.
Бібл. 3 назв.

СТРУКТУРА СИСТЕМИ КЕРОВАНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ ВЕЛИКИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ДВИГУНІВ

Є. В. Носач, В. В. Артамонов, Ю. А. Бранспіз
Розглянуто наслідки роботи з підвищеними температурами провідників двигунів постійного струму. Обґрунтовано необхідність керувати системами вентиляції електричних машин. Залежно від режиму роботи електричної машини, а також з урахуванням впливу температури активних частин на складові потужності, запропоновано декілька способів реалізації системи керованого охолодження.
Ключові слова: електрична машина, втрати, система охолодження, ізоляція, навантаження.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.65.052
С. 61-65
Мова Рос.
Бібл. 7 назв.

ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КАВІТАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В НАСОСНОМУ КОМПЛЕКСІ 

О. О. Сердюк, Т. В. Коренькова, В. В. Артамонов, Ю. А. Бранспіз
Розглянуто складові техніко-економічної ефективності впровадження системи автоматичного керування кавітаційними процесами в насосному комплексі. Визначено капітальні витрати на систему автоматичного керування кавітаційними процесами в насосному комплексі, розраховано економічний ефект та термін окупності системи.
Ключові слова: кавітаційні процеси, насосний комплекс, система автоматичного управління, техніко-економічна ефективність.