Бурдільна Є. В.

УДК 621.313.017.71.045.001.2:621.3.017.72
№ держреєстрації 0114U005103

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ НАГРІВАННЯ ОБМОТОК ПОТУЖНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ДЛЯ СИНТЕЗУ СИСТЕМ КЕРОВАНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ

Чорний О. П., Бурдільна Є. В.
Звіт з НДР: 41 с., 27 рис., 16 табл., 18 джерел.
Питання пуску синхронних двигунів досліджені досить повно. Відомо, що пускові режими приводять до прискореного виходу СД з ладу за таких причин як: динамічні навантаження на підшипникові вузли, високі пускові струми, перегрів обмоток статора і ротора та зменшення терміну служби ізоляції тощо. Але в кожному конкретному випадку, для кожного окремого механізму необхідно знайти ті причини, дія яких на СД при його пуску найбільша. Це, з однієї сторони, дозволить проаналізувати умови роботи СД в даному технологічному процесі, а з другої сторони – створити і застосувати найбільш ефективну пускову систему.
Об’єкт досліджень: автоматизований електропривод системи охолодження СД.
Мета досліджень: дослідження процесів нагріву обмоток СД для синтезу системи керованого охолодження.
Методи досліджень: експериментальні дослідження на лабораторному стенді, математичні розрахунки.
Основні наукові та практичні результати, їх значення. Результати роботи можуть бути використані в промисловості на підприємствах гірничо-видобувної, металургійної та транспортної галузі, що експлуатують потужні електричні машини.

Ключові слова: СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ, СИНХРОННИЙ ДВИГУН, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОЦЕСИ НАГРІВАННЯ.
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.