Бурик М. П.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.797:621.664
С. 68-69
Мова Укр.
Бібл. 2 назв.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНУ КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ПРИ МІНІМІЗАЦІЇ ЛОКАЛЬНИХ ФУНКЦІОНАЛІВ МИТТЄВИХ ЗНАЧЕНЬ ЕНЕРГІЙ

М. Я. Островерхов, М. П. Бурик
Розглянуто метод підвищення якості керування координатами електропривода шляхом синтезу законів ке-рування на основі концепції зворотних задач динаміки при мінімізації локальних функціоналів миттєвих зна-чень енергій, що забезпечує слабку чутливість до параметричних та координатних збурень. Результати експе-риментальних досліджень підтвердили ефективність розробленого закону керування швидкістю та показали його перевагу в порівнянні з традиційним законом керування.
Ключові слова: підпорядкована система, параметричні збурення, якість.