Буряковський С. Г.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313
С. 124-127
Мова Рос.
Бібл. 3 назв.

ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ СТРІЛОЧНИХ ПЕРЕВОДІВ

С. Г. Буряковський, Ар. С. Маслій, Ан. С. Маслій
Поряд з удосконаленням існуючих стрілочних приводів шляхом заміни ненадійних елементів світовими компаніями проводиться робота над створенням нових їх типів з метою підвищення надійності, швидкодії й отримання високих швидкостей руху по стрілках. У даній роботі запропоновано спосіб модернізації існуючих стрілочних переводів на основі вентильно-реактивного двигуна, а також проектування безредукторного стрілочного переводу на основі лінійного двигуна.
Ключові слова: вентильно-індукторний двигун, лінійний двигун, стрілочний перевід.