Бушер В. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 644.1+004,9:517.9
С. 138-142
Мова Рос.
Бібл. 5 назв.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ КЛІМАТИЧНИМИ УСТАНОВКАМИ

В. В. Бушер
Проведено порівняння статичних та динамічних показників систем контролю мікроклімату, побудованих за принципами підпорядкованого керування з типовими та дробовими пропорційно-інтегральними регуляторами, а також з нечіткою логікою за умовами варіацій параметрів об’єктів керування. Надано рекомендації щодо галузей використання систем керування кліматичними установками.
Ключові слова: дробове інтегрування, контроль мікроклімату, нечітка логіка.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   681.5, 621.3

С.    617-619

Мова  Рос.

Бібл.5 назв.

ТЕХНІЧНІ МОЖЛИВОСТІ СУЧАСНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬ

Л. В. Мельникова, В. В. Бушер, А. І. Шестака

Розглянуто базові принципи організації та реалізації систем автоматизації будівель з точки зору ефективної експлуатації (комфорт, зручність, безпека) та енергозбереження. Наводиться опис ієрархічних рівнів функцій, алгоритмів та програмного забезпечення цих систем. Запропоновано короткий огляд методів технічної реалізації завдань управління інженерними системами будівель на основі сучасних уніфікованих технологій відкритих мережевих стандартів (LonWorks, BACnet, KNX / EIB), які є сьогодні основними протоколами для побудови систем автоматизації будівель.

Ключові слова: автоматизація, будівлі, управління, мережі, протоколи, стандарти.