Бялобржеський О. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.314.12

С.    256-260

Мова  Укр.

Бібл. 6 назв.

АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ РОЗПОДІЛУ ЕНЕРГІЇ В РЕЖИМІ ГАЛЬМУВАННЯ МАШИНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ПІДКЛЮЧЕННЯМ ЯКОРЯ ДО КОНДЕНСАТОРНОГО НАКОПИЧУВАЧА

О. В. Бялобржеський

Проведено аналіз процесів перетворення енергії в колі якоря двигуна постійного струму, що підключений до конденсаторного накопичувача. На підставі аналізу перехідних процесів у колі отримано графічні залежності для розподілу енергії при варіюванні ємністю накопичувального конденсатора. Обґрунтовано доцільність припинення процесу в момент першого сполучення струму з нулем, на підставі чого уточнено залежності розподілу енергії в елементах. У результаті аналізу часової залежності зміни струму сформульовано вимоги по обмеженню струму й визначено напрями їх реалізації.

Ключові слова: машина постійного струму, конденсаторний накопичувач, енергія гальмування, обмеження струму.