Бялобржеський О. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.317.78
С. 52-58
Мова Укр.
Бібл. 6 назв.

ОЦІНКА СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РЕЖИМУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ЦЕНТРА ЖИВЛЕННЯ КАР’ЄРУ

Є. П. Карлик, О. В. Бялобржеський
Надано основні результати аналізу добових графіків навантаження, що були зафіксовані на шинах низької напруги головної понижувальної підстанції кар’єру. Наведено діаграму процентного співвідношення потужностей основного електротехнічного обладнання кар’єру та описано особливості його роботи. Доведено необхідність застосування методів математичної статистики для оцінки та визначення групового навантаження. Приведено алгоритм прогнозування групового навантаження, який базується на нормальному розподілу індивідуальних графіків навантаження електротехнологічного обладнання. Алгоритм прогнозування глобально складається з двох частин. У першій частині індивідуальні графіки навантаження досліджуваного обладнання перевіряються на розподіл за нормальним законом. У другій – розраховуються статистичні характеристики та довірчі інтервали індивідуальних навантажень, визначається сумарне навантаження групи електроприймачів ділянки кар’єру. Побудований алгоритм прогнозування групового навантаження дозволяє уточнити групове навантаження, враховуючи при цьому схеми підключення основного обладнання.
Ключові слова: система електропостачання, електричні навантаження, електротехнічні установки, графіки навантаження.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.316.728
С. 308-3013
Мова Укр.
Бібл. 6 назв.

ПОРІВНЯННЯ РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕНЕРАТОРА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ Й АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ТА УЗГОДЖЕННЯ ЇХ Х ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ВІТРОТУРБІНИ ЛАБОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ

Д. С. Середа, О. В. Бялобржеський
З метою визначення енергетичних параметрів вітрогенеруючих елементів лабораторного комплексу для досліджень різних видів поновлюваних джерел живлення виконано аналіз і порівняння робочих характеристик асинхронного генератора й генератора постійного струму потужністю 0,55 кВт з характеристиками шестилопатевої вітротурбіни радіусом 0,5 м. Визначено, що генератор постійного струму має більш широкий діапазон кутової швидкості та має лінійну характеристику в цьому діапазоні. Запропоновано використання мультиплікатора з певним коефіціентом передачі.
Ключові слова: вітроенергетична установка, асинхронний генератор, генератор постійного струму, вітротурбіна, робочі характеристики.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.314.12.
С. 366-370
Мова Укр.
Бібл. 9 назв.

СХЕМА ГАЛЬМУВАННЯ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З КОНДЕНСАТОРНИМ НАКОПИЧУВАЧЕМ

О. В. Бялобржеський
На підставі схеми широтно-імпульсного перетворювача зі стабілізацією середнього значення струму
синтезовано схему гальмування двигуна постійного струму. Особливістю реалізації є використання проміжної буферної індуктивності та конденсатора (батареї конденсаторів), який розрахований на рівень енергії обертових мас, приведених до якоря двигуна постійного струму. Запропоноване рішення забезпечує необхідну інтенсивність гальмування двигуна до заданого рівня частоти обертання, зокрема до повної зупинки якоря. Вся енергія, за виключенням втрат, накопичується у конденсаторі та використовується для розгону двигуна.
Ключові слова: енергія обертових мас, широтно-імпульсний перетворювач, буферна індуктивність,
конденсаторний накопичувач, інтенсивність гальмування.