Чашко М. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.31

С.    632-635

Мова  Рос.

Бібл.5 назв.

БІОГЕННЕ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ

М. В. Чашко

Розглянуто способи перетворення енергії електричного поля у механічну, що має місце в живих організмах. На принципах, реалізованих у природі, можна створити електромеханічні перетворювачі, що мають назву біогенні. Потужність їх на одиницю площі того ж порядку, що й традиційних електричних машин, потужність на одиницю об’єму й одиницю маси істотно більша. Принципова особливість біогенних перетворювачів – м’які зовнішні характеристики, це обумовлює необхідність автоматичного регулювання перетворення. Для створення ефективної електроенергетики доцільно для генерації та передачі електричної енергії до біогенних перетворювачів також використовувати технології живих організмів.

Ключові слова: електромеханічне перетворення, біоенергетика.