Чавичалов М. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313+06
С. 188-189
Мова Рос.
Бібл. 2 назв.

БЕЗДАТЧИКОВЕ УПРАВЛІННЯ ВЕНТИЛЬНО-IНДУКТОРНИМИ ЕЛЕКТРИЧНИМИ МАШИНАМИ

М. В. Чавичалов
Надано алгоритм бездатчикового визначення стартового положення ротора. Описано алгоритм бездатчикового пуску вентильно-індукторних електричних машин на основі маркерного позиціонування ротора. Пропонується інтерполювати залежність амплітуди зондуючих імпульсів від положення ротора в процесі бездатчикового пуску для подальшої генерації пошукової таблиці, необхідної для позиціонування ротора вентильно-індукторних електричних машин на більш високих частотах обертання. Для виключення впливу магнітної несиметрії ротора запропоновано генерувати окрему пошукову таблицю для кожної фази вентильно-індукторних електричних машин.
Ключові слова: вентильно-індукторна машина, бездатчикове управління, непряме позиціонування, бездатчиковий пуск, зондуючий імпульс.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   629.423: 62-83

С.    522-523

Мова  Рос.

Бібл.1 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ АСИМЕТРИЧНИХ СПОСОБІВ ЗБУДЖЕННЯ

ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

А. Д. Петрушин, Е. Е. Ілясова, М. В. Чавичалов

Наведено результати досліджень сил одностороннього тяжіння ротора до статора вентильно-індукторних електричних машин з урахуванням нерівномірності повітряного зазору. Запропоновано для конфігурацій магнітних систем із слабким магнітним зв’язком між котушками, які складають фазу, здійснювати живлення котушок паралельно або незалежно один від одного для зменшення нескомпенсованих сил одностороннього тяжіння ротора до статора.

Ключові слова: вентильно-індукторна машина, шум, вібрація, сили одностороннього тяжіння.