Чекавський Г. С.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   62-83:621.313.333

С.    309-312

Мова  Рос.

Бібл.1 назв.

СКАЛЯРНЕ ЧАСТОТНЕ КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ З ПОКРАЩЕНИМИ ДИНАМІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

О. І. Толочко, Г. С. Чекавський, П. І. Розкаряка

Запропоновано структуру системи скалярного частотного керування асинхронним електроприводом з контурами регулювання активної та реактивної складових вектора потокозчеплення статора, моменту та швидкості, яка забезпечує стабілізацію модуля вектора потокозчеплення статора й покращені показники якості перехідних процесів. Виконано дослідження системи методом математичного моделювання.

Ключові слова: асинхронний двигун, скалярне керування, частотно-регульований електропривод, потоко-зчеплення статора, динамічні характеристики, математичне моделювання.