Чепкунов Р. А.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 62-83-52 : 681.325-181.4
С. 56-62
Мова Рос.
Бібл. 7 назв.

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СХЕМИ ЗАМІЩЕННЯ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ЗА ПАСПОРТНИМИ ДАНИМИ ПІД ЧАС ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА

Р. А. Чепкунов
Надано вирази визначення параметрів схеми заміщення асинхронного двигуна на основі паспортних даних, що наведені на табличці асинхронного двигуна. Вирази можуть використовуватися при введенні в експлуатацію таких асинхронних електроприводів, в яких потрібно ввести ці параметри в пам’ять процесора. Дано вирази для оцінки впливу зазначених параметрів на роботу електроприводу.
Ключові слова: асинхронний двигун, параметри схеми заміщення, паспортні дані.