Чермалих О. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 62.83.52
С. 115-118
Мова Рос.
Бібл. 2 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ПРИ РІЗНИХ ЗАКОНАХ СКАЛЯРНОГО УПРАВЛІННЯ 

В. М. Чермалих, О. В. Чермалих, І. Я. Майданський
На основі аналізу рекомендацій щодо застосування принципів скалярного управління частотно-регульованим електроприводом розглянуто основні закони зміни напруги, що підводиться до двигуна, у функції частоти. За допомогою синтезованої універсальної віртуальної моделі досліджені динамічні та енергетичні характеристики системи перетворювач частоти–асинхронний двигун при різному сполученні законів скалярного управління й виду моменту навантаження. За результатами моделювання зроблено висновки й надано коментар відносно раціонального застосування відповідних законів скалярного управління залежно від типу навантаження.
Ключові слова: електропривод, частотне регулювання, скалярне управління, моделювання.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 62.83.52
С. 371-375
Мова Рос.
Бібл. 2 назв.

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ КОНВЕЄРНОЇ ЛІНІЇ У ФУНКЦІЇ ЇЇ ЗАВАНТАЖЕНОСТІ

О. В. Чермалих, В. М. Пермяков, І. Я. Майданський, О. В. Кадушкевич
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03057, Україна. E-mail: ivanmaidanskyi@gmail.com
На основі аналізу технологічних режимів роботи конвеєрної лінії розглянуто питання застосування регульованого електроприводу для управління конвеєрами залежно від кількості матеріалу на них. Синтезовано модель вантажопотоку, яка враховує транспортне запізнення. За допомогою загальної моделі конвеєрної лінії й електроприводу із системою управління досліджено динамічні та енергетичні процеси при запуску й різних способах регулювання швидкості. На основі результатів моделювання зроблено відповідні висновки й надані рекомендації відносно можливості й доцільності управління конвеєрною лінією у функції її завантаженості.
Ключові слова: конвеєрна лінія, вантажопотік, електропривод, моделювання.