Чермалих В. М.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   62.83.52

С.    350-354

Мова  Рос.

Бібл.7 назв.

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОЛОЖЕННЯМ РОБОЧОГО ОРГАНУ РОТОРНОГО ЕКСКАВАТОРА

В. М. Чермалих, О. В. Чермалих, І. Я. Майданський

На основі аналізу режимів роботи електроприводів головних механізмів роторного екскаватора в технологічному циклі розглянуто можливі типи систем керування положенням робочого органу екскаватора. За допомогою структурних моделей отримано графіки зміни контрольованих перемінних. За результатами моделювання надано рекомендації щодо застосування систем управління переміщенням роторного колеса в просторі залежно від технології роботи механізмів повороту, підйому й ходу.

Ключові слова: екскаватор, електропривод, управління положенням, моделювання.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   62.83.52

С.    355-359

Мова  Рос.

Бібл.4 назв.

ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПОЗИЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ КЛІТЬОВИМИ ПІДЙОМНИМИ УСТАНОВКАМИ ГЛИБОКИХ ШАХТ

І. Я. Майданський, В. М. Чермалих, О. В. Чермалих

На основі аналізу комп’ютерного моделювання визначено структуру регулюючого пристрою, який дозволяє максимально зменшити амплітуду низькочастотних коливань кліті, що викликано наявністю довгих підйомних та врівноважуючих сталевих канатів, які слід розглядати як динамічні ланки з розподіленими параметрами (масою та пружністю). Для математичного опису пружних коливань використано ідентифіковану передатну функцію системи, що отримана за перехідною характеристикою.

Ключові слова: оптимізація, підйомна установка, пружні коливання, позиційне управління.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   62-83-52.003(082)

С.    628-631

Мова  Рос.

Бібл.2 назв.

ЗАСОБИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

О. М. Закладний, В. М. Чермалих, О. О. Закладний

Дослідження присвяченопитанням розробки засобів функціонального діагностування енергоефективностіелектромеханічних систем. Основними причинами низької енергоефективності електромеханічних систем та виникнення аварій є відхилення від номінальних режимів експлуатації, неврахування впливу якості напруги живлення та режиму навантаження, недостатній обсяг інформації про їх технічний стан, несвоєчасне виявлення й усунення дефектів устаткування, неякісний ремонт. Робота електропривода в таких умовах призводить до значних втрат, зниження коефіцієнта корисної дії та коефіцієнта потужності. Для підвищення рівня енергоефективності електромеханічних систем запропоновано мобільний програмно-апаратний комплекс.

Ключові слова: енергоефективність, електромеханічна система, система функціонального діагностування.