Чермалих В. М.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 62.83.52
С. 115-118
Мова Рос.
Бібл. 2 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ПРИ РІЗНИХ ЗАКОНАХ СКАЛЯРНОГО УПРАВЛІННЯ 

В. М. Чермалих, О. В. Чермалих, І. Я. Майданський
На основі аналізу рекомендацій щодо застосування принципів скалярного управління частотно-регульованим електроприводом розглянуто основні закони зміни напруги, що підводиться до двигуна, у функції частоти. За допомогою синтезованої універсальної віртуальної моделі досліджені динамічні та енергетичні характеристики системи перетворювач частоти–асинхронний двигун при різному сполученні законів скалярного управління й виду моменту навантаження. За результатами моделювання зроблено висновки й надано коментар відносно раціонального застосування відповідних законів скалярного управління залежно від типу навантаження.
Ключові слова: електропривод, частотне регулювання, скалярне управління, моделювання.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 62.83.52
С. 200-204
Мова Рос.
Бібл. 7 назв.

ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМИ СИСТЕМАМИ, ЩО МІСТЯТЬ ПІД-РЕГУЛЯТОР ІЗ НЕЧІТКОЮ КОРЕКЦІЄЮ 

В. М. Чермалих, Є. І. Алтухов, О. В. Данілін, А. В. Босак
Розглянуто метод побудови структури та дослідження оптимальної за динамічним навантаженням і перехідних процесів системи управління електромеханічними комплексами, що включають ПІД-регулятор із нечіткою корекцією.
Ключові слова: оптимізація управління, електромеханічні системи, нечітка корекція, ПІД-регулятор.