Черніков В. Г.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.311.24
С. 78-84
Мова Укр.
Бібл. 8 назв.

ОЦІНКА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ВІТРОУСТАНОВКИ В РЕЖИМІ МАКСИМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ СПЕКТРАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ВІТРУ ВАН ДЕР ХОВЕНА

Черніков В. Г.
Розглядається робота вітроустановки зі змінною швидкістю обертання вітроколеса. Створено спрощену модель системи регулювання в режимі максимальної потужності. Моделювання роботи вітроустановки проводилось у програмному пакеті Matlab. Оцінювалась здатність системи регулювання вітроустановки підтримувати максимальний коефіцієнт потужності вітроколеса з використанням спектральної моделі швидкості вітру Ван дер Ховена, що враховує спектральну щільність потужності й дозволяє моделювати поведінку вітру за допомогою змішування синусоїд з різною амплітудою, фазою та частотою. Критерієм енергоефективності установки служить відхилення результуючого коефіцієнту потужності вітроколеса від його максимального значення. При оцінюванні енергоефективності враховувались характеристики вітроколеса та особливості побудови системи регулювання. Моделювання проводилось за різними значеннями низькочастотної компоненти швидкості вітру. При моделюванні встановлено, що відхилення коефіцієнта потужності від максимуму не перевищує 0,2 %. Ці результати підтверджують високу ефективність вітроустановки в режимі максимальної потужності за будь-якими вітровими умовами.
Ключові слова: вітроколесо, коефіцієнт потужності, швидкохідність, спектральна щільність, генератор.