Черно О. О.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.3.078

С.    345-349

Мова  Рос.

Бібл.7 назв.

СУМІСНЕ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ПРИВОДОМ І ДИНАМІЧНИМ ВІБРОГАСНИКОМ ТРИМАСОВОЇ ВІБРАЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ

О. О. Черно, А. П. Гуров, С. М. Новогрецький

Запропоновано структуру системи, що здійснює одночасне керування амплітудою й частотою електромагнітного привода тримасової вібраційної установки, а також жорсткістю підвісу динамічного віброгасника, встановленого на проміжній платформі. Розроблено математичну модель, що описує механіку тримасової коливальної системи сумісно з електромеханічними процесами в електромагнітному вібраційному приводі та електромагнітному динамічному віброгаснику й процесами, що протікають у цифровій системі автоматичного керування вібраційною установкою. Проведено числове моделювання перехідних процесів у запропонованій системі та досліджено її динамічні властивості.

Ключові слова: вібраційна установка, автоматичне керування, електромагнітний привод, віброгасник.