Черно О. О.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.3.013:621.318.3
С. 25-28
Мова Рос.
Бібл. 10 назв.

 

РОЗРАХУНОК ТРИВИМІРНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВІБРАТОРА З ШИХТОВАНИМ МАГНІТОПРОВОДОМ

О. О. Черно, А. П. Гуров, О. М. Грань, А. М. Топалов
Проведено чисельне моделювання тривимірного магнітного поля електромагнітного вібратора. Запропоновано рекомендації щодо побудови розрахункової моделі, що враховує коефіцієнт заповнення шихтованого магнітопровода й просторовий розподіл магнітного потоку, який проходить через витки обмотки.
Ключові слова: електромагнітний вібратор, магнітне поле, шихтований магнітопровод.