Чумачова А. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК

С. 128-134
Мова Укр.
Бібл. 7 назв.

АДАПТИВНА СИСТЕМА КОМПЕНСАЦІЇ НЕСИМЕТРІЇ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА В СИСТЕМІ ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА*

А. В. Чумачова
Показано необхідність використання адаптивної системи компенсації несиметрії асинхронного двигуна в системі частотно-регульованого електропривода. Запропоновано проводити розрахунок необхідних параметрів системи керування із використанням регресійної моделі роботи електропривода з функцією компенсації несиметрії асинхронного двигуна. Показано, що рівень компенсації змінних складових потужності та електромагнітного моменту асинхронного двигуна, викликаних його несиметрією, залежить від значення коефіцієнту підсилення у прямому каналі системи керування та від рівня навантаження двигуна. Шляхом побудови регресійної моделі отримано аналітичну залежність коефіцієнту підсилення від рівня завантаження та заданого рівня компенсації змінної складової, що дозволяє побудувати адаптивну систему керування частотно-регульованим електроприводом із функцією компенсації несиметрії асинхронного двигуна.
Ключові слова: асинхронний двигун, регресійна модель, компенсація, система керування.

УДК 621.313.333
ББК 31.2
М. В. Загірняк, Д. Г. Мамчур, А. П. Калінов, А. В. Чумачова.
[Загірняк М. В. Діагностика асинхронних двигунів на основі аналізу сигналу споживаної потужності: монографія / М. В. Загірняк, Д. Г. Мамчур, А. П. Калінов, А. В. Чумачова. – Кременчук: Видавець ПП Щербатих О. В., 2013. – 208 с. – Бібліогр.: 148 назв. – ISBN 978-617-639-037-4. – укр.]
Запропоновано виконувати діагностику асинхронних двигунів (АД) на основі аналізу сигналу споживаної потужності без виведення їх з виробничого процесу. Розвинуто математичні моделі АД у трифазній системі координат, які надають можливість аналізу впливу найбільш поширених дефектів та пошкоджень на електромагнітні та енергетичні процеси, які відбуваються в електричній машині. За результатами математичного моделювання сформульовано діагностичні показники, основані на дослідженні зміни характеристик сигналу споживаної потужності при появі та розвитку дефектів і пошкоджень. За сукупним аналізом сформульованих показників сформовано логічні вирази для діагностики найбільш розповсюджених типів дефектів АД та оцінювання працездатності двигуна. Задля підвищення достовірності діагностики розроблено метод відокремлення впливу параметрів мережі живлення на характеристики АД.
У цілому робота присвячена питанням удосконалення методів діагностики та оцінювання працездатності асинхронних двигунів шляхом аналізу сигналу споживаної двигуном потужності. Монографія може бути корисною для фахівців електротехнічної галузі, наукових співробітників, викладачів, аспірантів та студентів.