Д. Г. Мамчур

А. П. Калінов, Д. Г. Мамчур, М. С. Малякова, Є. О. Єременко

Аналіз складових миттєвої потужності для діагностики ушкоджень асинхронних двигунів

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 146–147.

Для розширення можливостей методу діагностики ушкоджень асинхронних двигунів за спектрами миттєвої потужності запропоновано використовувати не тільки миттєву активну, а й миттєву реактивну потужність та миттєву потужність, що замикається через нульовий дріт. Сукупний аналіз спектрального складу миттєвої активної і миттєвої реактивної  потужностей дозволяє ідентифікувати несиметрію мережі живлення, яка співпадає за частотою з несиметрією навантаження.