Д. О. Боднар

С. О. Бур’ян, М. В. Печеник, Д. О. Боднар

Оцінювач ККД насосу з екстремальними напірними характеристиками

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 110–111.

У статті розроблено оцінювач ККД насосу з екстремальними напірними характеристиками на основі нейронної мережі. Наведена структурна схема насосного комплексу з оцінювачем та досліджено його роботу при варіації параметрів гідравлічної мережі.