Д. О. Писаренко

Інженерні та освітні технології

УДК 159.922.8:316.61
С. 60-61
Мова Укр.
Бібл. 2 назв.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІВНЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Р. М. Білоус, Д. О. Писаренко
Робота присвячена актуальній проблемі визначення рівнів соціальної зрілості сучасних підлітків, що базуються на компонентах відповідальності, толерантності, саморозвитку та позитивному мисленні. Розглянуто провідні думки науковців щодо компонентів соціалізації, обґрунтовано їх зміст. Порівняння теорій вітчизняних і зарубіжних учених щодо соціальної зрілості дозволило з’ясувати вплив рівня соціалізації на розвиток особистості підлітків, низький рівень якої гальмує процес адаптації. Дослідження засвідчило більшу адаптованість дівчат до змін у сучасному суспільстві у порівнянні з хлопцями.
Ключові слова: соціалізація, соціальна зрілість.