Д. С. Авраменко

Н. М. Істоміна, Д. С. Авраменко

Обчислення енергоефективного кута керування вентильно-індукторного двигуна

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 102–103.

У роботі проведені дослідження принципів енергоефективної комутації вентильно-індукторного двигуна. Визначені конструктивні параметри двигуна, які впливають на енергоефективність комутації. Складений алгоритм обчислення конструктивних параметрів та досліджений їх вплив на енергофективний кут керування.