Д. В. Будянський

Інженерні та освітні технології

УДК 378.147:81’271.12-057.875:37.036:808.5
С. 205-207
Мова Укр.
Бібл. 4 назв.

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Д. В. Будянський
Розглянуто актуальну освітню проблему сьогодення – розвиток риторичної культури сучасного викладача вищого навчального закладу засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Автором доводиться думка щодо ефективності використання сучасних засобів навчання у системі професійної діяльності викладача, і зокрема, в процесі розвитку його риторичної культури. Розглянуто зміст і функціональні можливості основних інформаційно-комунікаційних технологій, які мають риторично-педагогічний потенціал. Це, зокрема, комп’ютер, Інтернет (web-ресурси риторичного спрямування), on-line комунікації, відео-курси, електронні підручники тощо. На основі аналізу існуючих інформаційно-комунікаційних технологій зроблено висновок щодо недостатнього забезпечення процесу розвитку риторичної культури цими засобами. Отже, підкреслюється думка щодо необхідності розробки та запровадження в освітню практику сучасних ВНЗ, адаптованих до потреб викладачів, які прагнуть розвинути власні ораторські якості.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, риторична культура викладача ВНЗ.