Д.Ю. Ушаков

Д.Ю. Ушаков

Аналіз механізму виникнення ферорезонансних явищ в елементах систем релейного захисту

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 168–169.

Розглянуто основні причини виникнення ферорезонансних явищ в елементах релейного захисту під час однофазних замикань на землю в мережах 6-10 кВ. Проведено аналіз процесу ферорезонансу, який пов’язаний з перенапругами при коротких замиканнях. На підставі аналізу сформульовані вимоги щодо придушення ферорезонансних явищ.