Демків Л. І.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   007:681.516.4

С.    505-506

Мова  Укр.

Бібл.4 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОМАСОВОЇ СИСТЕМИ, ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ З ДВОХ ПІДСИСТЕМ, ПРИ ДІЇ ЗОВНІШНІХ ЗБУРЕНЬ

Л. І. Демків

На прикладі двомасової системи з модальним керуванням швидкістю досліджено, з урахуванням попередніх результатів автора, поведінку системи, що складається з двох підсистем, при дії зовнішніх збурень. Запропоновано модифікований вигляд функції належності, що дозволяє забезпечити бажану поведінку системи при дії навантажень. Проаналізовано траєкторію руху системи залежно від величини зовнішнього навантаження та параметрів пропонованої функції належності.

Ключові слова:нечітка логіка, функція належності, стандартні лінійні форми, оптимальне керування, синтез регуляторів.