Дерець О. Л.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 62.83
С. 81-85
Мова Рос.
Бібл. 3 назв.

СИНТЕЗ ПАРАМЕТРІВ РЕГУЛЯТОРА ПОЛОЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ЗА ШВИДКОДІЄЮ РЕЛЕЙНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ З ПРУЖНИМ ЗВ’ЯЗКОМ МЕТОДОМ N-i ПЕРЕМИКАНЬ 

О. Л. Дерець, О. В. Садовой
Виконано побудову фрагменту перехідної траєкторії системи підпорядкованого регулювання п’ятого порядку, оптимальної за швидкодією при обмеженні канонічних координат. Методом N-i перемикань здійснено синтез аналітичних виразів для параметрів регулятора положення релейної системи керування електроприводом з пружним зв’язком. Наведено результат моделювання перехідного процесу позиціювання.
Ключові слова: оптимізація за швидкодією, метод N-i перемикань.