Димко С. С.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681.5:62-83
С. 56-60
Мова Рос.
Бібл. 6 назв.

ВЕКТОРНЕ КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ПРИ МАКСИМІЗАЦІЇ СПІВВІДНОШЕННЯ МОМЕНТ–СТРУМ В УМОВАХ СТРУМОВОГО КЕРУВАННЯ

С. М. Пересада, С. С. Дымко
Наведено теоретичне рішення задачі асимптотичного відпрацювання заданих траєкторій швидкості асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором при оптимізації енергетичної ефективності за критерієм максимізації співвідношення момент–струм в усталених режимах в умовах струмового керування. Доведено, що нелінійна система при дії розробленого алгоритму є локально експоненційно стійкою. Результати експериментальних досліджень співпадають з результатами, отриманими шляхом математичного моделювання, і свідчать про можливість практичної реалізації синтезованого алгоритму.
Ключові слова: асинхронний двигун, векторне керування, максимум співвідношення момент–струм, енергоефективність.