Добушовська І. А.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.32
С. 99-101
Мова Укр.
Бібл. 7 назв.

ЗАЛЕЖНІСТЬ ПУСКОВОГО МОМЕНТУ СИНХРОННОГО ДВИГУНА ВІД ТИПУ ТА ВЕЛИЧИНИ ОПОРУ В КОНТУРІ ЗБУДЖЕННЯ

В. С. Маляр, В. С. Мадай, І. А. Добушовська
Пропонується метод і алгоритм розрахунку залежності пускового електромагнітного моменту явнополюсного синхронного двигуна від величини різних типів опорів в обмотці збудження. Основою методу є розв’язання задачі розрахунку усталеного асинхронного режиму як крайовий і диференціальний метод розрахунку статичних характеристик. У математичній моделі двигуна враховується насичення магнітної системи як основним магнітним потоком, так і потоками розсіювання, а також реальний розподіл струмів по стрижням пускової обмотки.
Ключові слова: синхронний двигун, пуск, статичні характеристики.