Дєєв С. Г.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681.527.
С. 116-118
Мова Рос.
Бібл. 5 назв.

БАГАТОДВИГУНЕВИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД АВТОМОБІЛЯ
З ГІБРИДНОЮ СИЛОВОЮ УСТАНОВКОЮ

С. Г. Дєєв

Розглянуто енергетичні, регулювальні характеристики і метод формування момента багатодвигуневого синхронного електропривода гібридного автомобіля. Запропоновано принципи побудови робастних систем управління електроприводом при використанні комбінованих методів управління з оцінкою й компенсацією невизначеностей зовнішніх впливів, механічних та електричних параметрів електропривода.

Ключові слова: гібридна силова установка, багатодвигуневий електропривод, алгоритм управління, енергозбереження.