Дзіак Д.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.3
С. 180-183
Мова Англ.
Бібл. 6 назв.

ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ

Д. Дзіак, І. Томчікова
Розглянуто декілька методів аналізу електричних кіл. Визначено переваги й недоліки кожного з розглянутих методів та виконано оцінювання можливості їх застосування для моделювання електричних кіл. Виокремлено загальну процедуру мережевого аналізу та процедуру аналізу для кожного з методів. Надано критерії порівняння методів. Методи моделювання електричних кіл порівняно згідно із запропонованим критерієм.
Ключові слова: моделювання електричних кіл, комп’ютерне моделювання, мережевий аналіз.