Е.М. Кулинич

УДК 681.513.7
С. 31-38
Мова Рос.
Бібл. 10 назв.

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ ДОЗУВАННЯМ РІДИННИХ КОМПОНЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПРИГОТУВАННЯ ГАЗОБЕТОНУ

Е.М. Кулинич
Запропоновано уточнену математичну модель системи автоматизованого керування багатокомпонентним дозуванням рідинних компонентів
технологічного процесу приготування газобетону.При розробці моделі були враховані особливості роботи виконавчих механізмів (двох- і трьохпозиційних заслінок), залежності динаміки подачі компонентів газобетонної суміші в дозатор від геометрії бункерів дозатора, динаміки потоків компонентів, що дозуються, залежності сигналу зворотного зв’язку від зусиль, створюваних потоком компонентів і властивостей датчиків ваги.Уточнені залежності моделі дають можливість точніше оцінювати вагу набору компонентів у бункері дозатора й швидкість витікання компонентів із витратної ємності. Розроблена модель дозволить підвищити адекватність комп’ютерної моделі й поліпшити якість автоматизованого керування даного технологічного процесу.На базі математичної й комп’ютерної моделей розробляється комплекс комп’ютерного моделювання автоматизованої системи керування технологічними процесами в поєднанні з емуляцією взаємодії керуючого контролера–системи візуалізації й симуляцією технологічного процесу.
Ключові слова: математичне моделювання, автоматизована система керування, газобетон.

УДК 681.513.7

УТОЧНЕНИЕ МОДЕЛИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОЗИРОВАНИЕМ ЖИДКИХ КОМПОНЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГАЗОБЕТОНА

Э. М. Кулинич, Е. В. Васильева

Запорожский национальный технический университет

ул. Жуковского, 64, г. Запорожье, 69063, Украина. E-mail: kulinich.eduard@mail.ru, kulinich@zntu.edu.ua

Предложена уточненная математическая модель системы автоматизированного управления многокомпонентным дозированием жидких компонентов технологического процесса приготовления газобетона. При разработке модели были учтены особенности работы исполнительных механизмов (двух- и трехпозиционных заслонок), зависимости динамики поступления компонентов газобетонной смеси в дозатор от геометрии бункеров дозатора, динамики потоков дозируемых компонентов, зависимости сигнала обратной связи от усилий, создаваемых потоком компонентов и свойств датчиков веса. Уточненные зависимости модели дают возможность точнее оценивать вес набора компонентов в бункере дозатора и скорость истечения компонентов из расходной емкости. Разработанная модель позволит повысить адекватность компьютерной модели и улучшить качество автоматизированного управления данного технологического процесса. На основе математической и компьютерной моделей разрабатывается комплекс компьютерного моделирования автоматизированных систем управления технологическими процессами в сочетании с эмуляцией взаимодействия управляющий контроллер–система визуализации и симуляцией технологического процесса.

Ключевые слова: математическое моделирование, автоматизированная система управления, газобетон.