Е. С. Симонов

Е. С. Симонов, А. Л. Перекрест 

К созданию систем текущего контроля и определения состояния систем энергосбережения общественных зданий

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 186–187.

В работе описаны требования к практической реализации систем мониторинга систем энергосбережения общественных зданий. Представлены блок-схема способа оптимизации энергопотребления зданий и некоторые методы анализа данных об энергопотреблении.