Епштейн І. І.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681:6283
С. 133-134
Мова Рос.
Бібл. 1 назв.

ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД ШАХТНИХ ПІДЙОМНИХ МАШИН З АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ

І. І. Епштейн
На прикладі масового експлуатованого електроприводу розглянуто рішення задачі підвищення продуктивності й економічності шахтних підйомних установок, а також поліпшення умов роботи персоналу. Комплектний електропривод включає систему управління шахтною підйомною машиною, яка задає діаграму руху, власне електропривод, що відпрацьовує задану швидкість і напрям руху, фильтро-компенсуючий пристрій і систему комп’ютерної візуалізації, діагностики й архівації. Приведено результати промислового впровадження.
Ключові слова: електропривод, підйомна машина, мікропроцесорна система, силовий фільтр, автоматичне управління.