Фадейкін Т. Н.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.316
С. 336-339
Мова Рос.
Бібл. 8 назв.

МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА АВТОНОМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Т. Н. Фадейкін, Я. А. Бредіхіна
Розглянуто математичну модель електроприводу автономного транспортного засобу, в якому як виконавчий механізм використаний трифазний асинхронний електродвигун. Наведена модель розкриває особливості програмного пакету Matlab Simulink c додатком для моделювання різних електроенергетичних пристроїв SimPowerSistems. У ці моделі закладалися принципи, які частково відносяться до фізичного моделювання, але головним завданням їх було служити математичними моделями, забезпечуючи рішення рівнянь, що описують усталені або перехідні процеси в системах електропривода. Істотно при цьому, що в процесі функціонування моделі програма дозволяє отримувати статичні характеристики елементів.
Ключові слова: синхронний генератор, трансформатор, випрямляч, автономний інвертор напруги,
асинхронний електродвигун, система управління.