Фрiшман А. Ю.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621:313.333

С.    199-201

Мова  Рос.

Бібл.2 назв.

АДАПТИВНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ТЯГОДУТТЄВИМИ МЕХАНIЗМАМИ КОТЕЛЬНИХ АГРЕГАТIB ЕКО-3

В. А. Барский, А. Ю. Фрiшман, О. Ю. Лисенко

Наведено структуру та принцип дії адаптивної системи керування димососами й вентиляторами котлоагрегатів. Викладено алгоритми роботи системи ЕКО-3. Представлено результати випробувань за підсумками роботи близько 40 інсталяцій. Наведено порівняльні таблиці та графіки, що доводять переваги експлуатації котлоагрегатів з приводами вентилятора й димососа, які керуються системою ЕКО-3, а також переваги системи ЕКО-3, що дозволяють рекомендувати широке використання системы на котлоагрегатах рiзної потужностi та конструкцii. Показано високу економiчну ефективнiсть системи ЕКО-3, її швидку окупнiсть.

Ключовi слова: котлоагрегат, частотне регулювання, оптимiзацiя процесса горiння.