Г. Ф. Москалик

Інженерні та освітні технології

УДК 159.923.35:008
С. 36-38
Мова Укр.
Бібл. 9 назв.

РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУ ЯК РЕСУРСУ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

Г. Ф. Москалик
Зроблено спробу розкрити поняття інтелекту, визначити його роль як ресурсу розвитку сучасної цивілізації. Увага приділена ролі ресурсів у розвитку сучасного суспільства. Аналізується поняття інформаційно-інтелектуальних ресурсів. Розглядаються інтелектуальні ресурси як стратегічний чинник суспільного розвитку. Описується проблема реалізації інтелектуального потенціалу суспільства через інтелектуальну працю. Автор роботи аналізує сучасну кризу університету як соціального інституту, що ознаменована пошуком нових ефективних форм свого існування в умовах глобальних ринків та експансії інформаційних технологій. Модернізація української освіти та науки у їхній єдності, що забезпечує інтелектуальний поступ суспільства відповідно до світових стандартів цивілізаційного розвитку, передбачає надання підтримки навчальним та науковим закладам, стимулювання інноваційної діяльності, дотримання принципу єдності освіти та науки, усебічну інформаційну забезпеченість освітньої системи.
Ключові слова: інтелект, ресурси, інтелектуальний потенціал суспільства, інтелектуальна праця, криза університету.