Г. С. Сергієнко

УДК 621.313.333
С. 96-102
Мова Укр.
Бібл. 11 назв.

СИНТЕЗ І ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДИСКРЕТНИХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

Г. С. Сергієнко, С. С. Старостін
Розглянуто принципи й результати синтезу варіантів моделі асинхронного двигуна з урахуванням дискретних властивостей силового перетворювача частоти. Перетворювач надано двома ідеальними імпульсними елементами з кратними інтервалами дискретності та ланкою затримки в часі. Варіанти дискретної математичної моделі двигуна отримано на основі модифікованого z-перетворення. Модель орієнтовано на використання в процесі навантажувальних випробувань силових перетворювачів. На основі порівняльного аналізу визначено, що дискретна модель в обертовій системі координат потребує в 1,5 рази більшого часу для реалізації, ніж модель у нерухомій системі координат, проте точність відповідності неперервному прототипу відносно компонент струму статора є вищою у дискретної моделі в обертовій системі координат. Це дає підстави для її практичного застосування.
Ключові слова: асинхронний двигун, математична модель, аналіз.

УДК 621.314.2

АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ДИСКРЕТНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

Г. С. Сергієнко

Донецький національний технічний університет

пл. Шибанкова, 2, м. Красноармійськ, 85300, Україна

С. С. Старостін

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: starostin7@yahoo.de

Виконано порівняльний аналіз дискретних математичних моделей асинхронного двигуна, отриманих на основі неперервних прототипів у нерухомій та обертовій системах координат. Визначено, що модель в обертовій системі є більш складною щодо математичних перетворень та потребує більшого часу для реалізації. Однак з’ясовано, що така модель суттєво краще відповідає прототипу, ніж дискретна модель у нерухомій системі координат.

Ключові слова: асинхронний двигун, дискретна модель, аналіз.