Гайдуков Д. О.

Інженерні та освітні технології

УДК 004.942
С. 21-28
Мова Рос.
Бібл. 12 назв.

МОДЕЛЮВАННЯ НАВМИСНИХ АТАК НА ПЕРСОНАЛЬНІ АКАУНТИ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

Залюбовська Т. С., Сидоренко В. M., Гайдуков Д. О., Островська А. М.
У роботі пропонується концепція захисту персональних акаунтів спільнот соціальних мереж, яка, на відміну від існуючих, базується на попередньому імітаційному моделюванні цілеспрямованих атак конкретної спільноти з метою визначення провідних та найбільш уразливих нод спільноти, що вимагають підвищеного захисту, видалення яких приводить до різкого розпаду (перколяції) співтовариства. У роботі проведена серія імітаційних експериментів по цілеспрямованим атакам на соціальні спільноти соціальної мережі «ВКонтакте» та встановлено, що ефект перколяції має місце як для графа всієї мережі, так і для окремих спільнот, знайдених з використанням різних відомих методів кластеризації. При цьому оцінка порогу перколяції коливається в межах 30-50 % цілеспрямовано видалених вершин.
Ключові слова: соціальні мережі, безмасштабні графи, цілеспрямовані атаки, перколяція графу.